Ansökan för åkare

Jobba med oss

Ansök här

Ansvarsförbindelse & Samtyckesavtal:
Föraren/Åkaren är informerad och således förbinder sig att följa företagets praxis gällande sekretess och tystnadsplikt om allt som berör företaget, kunder, avtal mm… Under tiden man arbetar för företaget. Överträdelser mot sekretess och tystnadsplikt kan föranleda rättsliga åtgärder från företaget. Samt, Föraren/ Åkaren Samtycker till att vi kommunicerar genom de kontaktuppgifter för elektroniska kommunikationsmedel som har lämnats till oss?