Resevillkor

GreenCab

Inledning  
Målsättningen för Green Cab är att vara ledande när det gäller kvalité och service . För att nå detta mål lägger Green Cab mycket tid och resurser på interna utbildningar För förare och personal som till 90 % handlar om Trafiksäkerhet, Beteende och punktlighet. Green Cab använder endast bilar som är mindre skadliga för miljön som gas, hybrid och elbilar.

Du kan boka taxi på flera olika sätt hos Green Cab via Telefon, internet, App och Mejl. När bokningen är gjord får du bekräftelse via Mail/sms . Om bekräftelsen inte överensstämmer med din beställning ber vi dig kontakta vår bemannade växeln omedelbart.

Bild3

Antal personer samt antal väskor

För att vi ska skicka rätt bil till dig måste vi ha rätt antal personer och bagage i beställningen. 3 personer + 3 väskor är normal bil/4 personer + 4 väskor är kombibil. Ökar antal personer eller väskor måste vi skicka större bil och där med ändring av priset. Se till att du är tillgänglig på det angivna telefonnumret som finns i bokningen så att du kan bli kontaktad vid upphämtningstiden.

Försening

Väntetaxa Vid förbeställning med fastpris: Ingen väntetid ingår. Debitering av väntetaxa med 6 kr per påbörjad minut.

Väntetider vid förbeställning från en flygplats

Force majeure

Strejk, blockad eller annan sådan omständighet, varöver parterna inte råder såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion, naturkatastrof eller myndighetsingripande, fritar parterna från såväl fullgörande av skyldigheter

 enligt detta avtal – i den mån de inte kan fullgöras utan onormalt höga kostnader – som från skyldighet att erlägga skadestånd för sålunda bristande avtalsuppfyllelse.